Salamat sa pagbisita sa website ng Ekstra Tips na ekstratips.com at dahil sa mas gusto mo pang malaman kung ano ang nasa website na ito. Ano ba ang mga layunin nito? Ano-ano ba ang mga artikulo na pina-publish dito? Alamin ang mga katanungan na ‘yan sa ibaba.

Kailan nabuo itong website?

Nabuo ang website ng Ekstra Tips na ito noong Enero ng taong 2018.

Bakit nabuo ang website na ito?

Sa pamamagitan ng website na ito, magsisilbi itong online medium sa pagitan ng mga mambabasa at ng may-akda patungkol sa mga impormasyon na mas makakatulong sa mga mambabasa.

Ano ba ang mga layunin ng website na ito?

Layuning ng website na ito na maging information site na ang mga artikulong nakalathala dito ay nakasulat sa wikang Filipino para sa mga Pilipinong hindi gaanong makapagbasa at makaintindi ng wikang Ingles. Gamit ang wikang pambansa na Filipino, mas makakatulong ito para sa mas madali at mabilis na pag-intindi sa mga paksang ilalathala.

Anu-ano ang mga uri ng artikulo na ilalathala dito.

Ang uri ng mga artikulo na ilalathala dito mga artikulong patnubay, gabay, kasagutan, payo at tips sa mga aspektong teknolohiya, digital atbp. Ang mga artikulong ito ay mga paksa at impormasyon na sa tingin ng mga may-akda ay makakatulong sa mga mambabasa nito na naghahanap ng malinaw na impormasyon.

Maaari din na ang iba sa mga artikulong ilalathala dito ay mga kasagutan at gabay sa mga katanungan at hiling ng mga mambabasa. Para sa mga pinaka buod ng mga topiko at kategorya ng mga artikulo sa website na ito, iklik dito.

Basahin din ang aming policy o patakaran patungkol sa iyong ‘privacy’ sa paggamit ng ‘website’ na ito. Mag-email lang sa [email protected] kung nais mo kaming kontakin.