Category: Money Saving Tips

  • Paano mag-budget ng pera mula sa allowance o sahod

    Paano mag-budget ng pera mula sa allowance o sahod

    Bilang isang estudyante o empleyado, dapat marunong tayong mag-budget ng allowance sa pang-araw-araw na gastusin natin. Kahit gaano kalaki ang iyong allowance sa isang araw, linggo o isang buwan kung hindi mo rin alam ang tamang paraan sa pag-budget ng pera, siguradong walang matitira rito at ang mas malala, maghihiram na lamang sa iba. Sa […]

  • Paano mag-budget ng sahod – maliit man o malaki

    Paano mag-budget ng sahod – maliit man o malaki

    Hangang ngayon, marami sa mga Pilipino pa rin ang hindi alam kung paano mag-budget ng sahod o kita nila. Lalo pa na karamihan sa mga Pilipino ay umaasa sa buwanang sahod at pang-araw-araw na kita dahil sa wala silang ibang ‘part-time job’ na maaring mapagkunan ng ekstrang pera. Minsan pa nga ang ilan sa mga…